Lapsille ja nuorille tarvitaan uusia lääkkeitä ja lääkemuotoja

Lapset ovat jokaisen yhteiskunnan unelma paremmasta tulevaisuudesta ja sairastuessaan he ansaitsevat parhaan mahdollisen lääkehoidon. Valitettavasti liian usein lasten sairauksiin ei vielä tunneta hyvää lääkehoitoa tai käytössä olevia lääkkeitä ei ole tutkittu riittävästi lapsilla. Kaikista olemassa olevista lääkkeistä ei ole myöskään saatavilla lasten käyttöön soveltuvia annoskokoja tai helposti käytettäviä lääkemuotoja.

Lapsi ei ole pieni aikuinen, joten lapsen kasvusta ja kehitysvaiheesta riippuen lääkeaineiden määrät elimistössä ja niiden vaikutukset voivat erota hyvinkin paljon saman aineen vaikutuksista aikuisessa. Lapsille tarkoitetut lääkkeet ja rokotteet on tutkittava tieteellisesti samalla tavalla kuin aikuistenkin lääkkeet ennen kuin ne otetaan yleisesti käyttöön. Lasten paremman lääkehoidon toteuttamiseksi lääketeollisuus pyrkii parhaansa mukaan tehostamaan lasten sairauksien lääkehoidon tutkimusta, myös sairauksissa jotka esiintyvät pääasiallisesti aikuisilla.

tietoa_perhekuva

Nykyaikainen lääkekehitys tarjoaa uusia tehokkaita hoitomuotoja, joiden tehoa ja turvallisuutta on tähän asti tutkittu pääosin aikuisilla, mutta tulevaisuudessa enemmän myös lapsilla.

Lapsilla ja nuorilla tehtävät lääketutkimukset

Lasten ja nuorten osallistuminen lääketutkimuksiin on monista syistä erityisen vaativaa. Aikaisemmin lasten osallistumista lääketutkimuksiin on pidetty epäeettisenä. Nykyisin katsotaan kuitenkin epäeettiseksi antaa lapsille lääkkeitä, joita ei ole tutkittu kyseisessä ikäryhmässä.

Lasten fysiologinen ja psyykkinen kehitys poikkeavat aikuisista niin paljon, että iän ja kehitystason huomioonottava lääketutkimus on heidän kannaltaan tärkeää. Lasten ja nuorten tutkiminen edellyttää viiden erillisen ikäryhmän eli keskosten, vastasyntyneiden, imeväisten, leikki-ikäisten ja murrosikäisten tutkimista. Kun lisäksi monissa lähinnä aikuisilla esiintyvissä sairauksissa, kuten luukato ja korkea verenpaine, lapsipotilaiden määrä on pieni, on tutkimustiedon kerääminen ajallisesti ja taloudellisestikin vaativaa. Sopivien lääkemuotojen löytäminen eri-ikäisille lapsille on myös käytännössä hankalaa. Pieni lapsi ei esimerkiksi pysty nielemään isoja tabletteja, lääkkeen maku saattaa olla lapselle epämiellyttävä tai jokin lääkkeen annostelussa tarvittava laite voi olla lapselle liian iso tai vaikeakäyttöinen.

Lapsen tai nuoren osallistuminen lääketutkimukseen

Lasten ja nuorten osallistuminen tutkimukseen edellyttää heidän huoltajiltaan (vanhemmiltaan) huolellista perehtymistä tutkimuksesta edeltävästi annettaviin tietoihin. Lapsen laillisilta huoltajilta, sekä lapsilta ja nuorilta itseltään (ikä huomioiden) edellytetään myös tutkimuksesta annettuihin tietoihin perustuvaa kirjallista suostumusta siihen, että osallistuu tutkimukseen.

Tutkittavan vapaaehtoisesti antama suostumus osallistua tutkimukseen on kliinisten lääketutkimusten perusedellytys. Alle 15-vuotiaita koskevaan lääketutkimukseen pyydetään suostumus tutkittavaksi pyydetyn lapsen tai nuoren huoltajalta. Tämän lisäksi, myös luku- ja kirjoitustaitoinen lapsi allekirjoittaa oman suostumuksensa. Suostumuksen on oltava lapsen tai nuoren tahdon mukainen. Lain mukaan 15–17-vuotiaat nuoret voivat itse antaa suostumuksensa osallistua tutkimukseen silloin, kun tutkimuksesta on odotettavissa suoraa hyötyä heidän terveydelle. Silloin vanhempia informoidaan tutkimukseen osallistumisesta. Lisää tietoa lasten lääketutkimuksista löytyy kansallisen lastenlääketutkimusverkoston, FINPEDMED:n, kotisivuilta.