Tutkittavan hyvinvointi on tutkimushoitajalle ykkösasia

– Tutkimushoitajan työ on mielenkiintoista: saa olla osa lääkekehitystyötä, joka on tärkeää työtä. Jos saamme markkinoille parempia ja tehokkaampia lääkkeitä, se on todella hieno asia, kertoo tutkimushoitaja Hanna-Kaisa Lindqvist Orion Pharman kliinisen lääketutkimuksen yksiköstä Espoosta.

Yksikössä tehdään pääasiassa imeytymistutkimuksia terveillä vapaaehtoisilla eli faasi I:n tutkimuksia. Lindqvist on ollut mukana keskushermosto- ja keuhkosairauksiin liittyvissä tutkimuksissa.

– Usein tutkittava lääke sisältää markkinoilla jo olevaa lääkeainetta, josta Orion kehittää uutta valmistetta tai vahvuutta.

Tutkimushoitajan työ määräytyy tutkimussuunnitelman perusteella, joka puolestaan noudattaa hyviä kliinisiä tutkimustapoja (GCP eli good clinical practice).

– Työ tehdään täysin GCP:n mukaisesti. Siinä tutkittavan hyvinvointi on ykkösasia. Tutkimushoitajana tulee seurata ohjeita ja tutkimussuunnitelmaa todella tarkasti. Se antaa toisaalta sellaista hyvää ryhtiä ja suuntaa työlle, Lindqvist sanoo. Kaikki näytteenottoajat, tulokset ja havainnot kirjataan tarkasti tutkimuslomakkeille, jotta tiedot on jäljitettävissä myöhemmin tarkastuksia varten.

Tutkimushoitajan työhön kuuluu muun muassa tutkittavien rekrytoiminen puhelimitse ja sähköpostitse sekä lehti- ja netti-ilmoituksilla, kun tutkimus on käynyt läpi asianmukaiset viranomaiskäsittelyt. Lisäksi hän tekee puhelimitse alkuhaastattelut, joilla varmistetaan henkilön soveltuvuus tutkimukseen. Kun tutkittavat ovat allekirjoittaneet suostumuksensa lääketutkimukseen, on aika tehdä alkutarkastus, johon kuuluu esimerkiksi sydänfilmin ottamista, verenpaineen mittausta ja verikokeita. Varsinaisina tutkimuspäivinä Hanna-Kaisa Lindqvistin tehtävänä on pääasiassa ottaa verinäytteitä ja seurata tutkittavien vointia monin tavoin. Hän osallistuu myös lopputarkastuksen tekemiseen, jossa tutkitaan samat asiat kuin alkutarkastuksessa.

Terveydenhoitajaksi kouluttautunut Hanna-Kaisa Lindqvist on ollut tutkimushoitajana vuodesta 2007 lähtien. Lisäksi hän tekee osan aikaa kliinisen projektiassistentin tehtäviä eli on toimistotöissä. Lindqvist päätyi tutkimushoitajaksi osittain sattumalta. Hän oli jo ennestään töissä Orionilla, kun tutkimushoitajan paikka vapautui.